Algemene Boemerang Organisatie Holland

De ABO-Holland:

- is de enige Nederlanse boemerangsportvereniging.

- organiseert wedstrijden om het nederlands kampioenschap.

- organiseert jaarlijks een internationaal toernooi tijdens Pinksteren.

- onderhoudt kontakten met verenigingen en instellingen die de boemerangsport promoten in binnen en buitenland.

- geeft vier maal per jaar het bulletin "Boemerangsport" uit.

- verzorgt demonstraties op aanvraag.

Clubleden

- krijgen instruktie in het werpen en training in de verschillende wedstrijdonderdelen.

- kunnen deelnemen aan het Pinkstertoernooi en de wedstrijden om het nederlands kampioenschap.

- ontvangen vier keer per jaar het bulletin "boemerangsport"

Inschrijving geschiedt door schriftelijk kontakt op te nemen met het secretariaat:

ABO-Holland

t.a.v. Mieke Althuizen

De Schans 10-17

8231 KE Lelystad

wil je meer informatie? stuur een briefje en f 3,20 aan postzegels naar bovenstaand

adres of mail naar onze voorzitter:erik.leferink@wanadoo.nl


Welkom op de ABO homepage!